КАКО ДО ПРОМЕНА?

Со мали промени во нашето однесување и дејствување, може да направиме голема разлика!

ИНФОРМИРАЈ СЕ, ЕДУЦИРАЈ СЕ И ДЕЈСТВУВАЈ!